Súkromná materská škôlka mini-club, Bratislava

Súkromná materská škôlka mini-club, Bratislava

Staré Grunty 330
84101 Bratislava
IČO: 44774486

Informácie o inštitúcii Súkromná materská škôlka mini-club, Bratislava

 

 

Sme súkromná škôlka miniclub pre deti predškolského veku s celoročnou prevádzkou od 7.30 do 17.30 hod. Do miniclubu prijímame deti kedykoľvek, približne od 2,5 roka veku, po dohode aj mladšie.

Vyučovanie prebieha nenásilnou formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít, podľa veku a možností jednotlivých detí, s dôrazom na rozvoj komunikácie, základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby.

 

V miniclube preto podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú sebaprezentáciu, ale aj hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru i zdravý životný štýl. V rámci socializácie detí podporujeme na jednej strane individuálny prejav, na strane druhej spolupatričnosť ku kolektívu formou tímových hier. Motiváciu považujeme za základ úspechu, snažíme sa vidieť aj mini úspechy a verejne ich oceniť. Na slabších stránkach sa snažíme s deťmi popracovať.

Do nášho programu okrem škôlkou organizovaných aktivít patria návštevy rôznych podujatí, predstavení, pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD a podobne.

Strava

Ponúkame kvalitnú stravu, pripravovanú certifikovaným dodávateľom, a tým spĺňajúcu príslušné náročné požiadavky pre predškolského stravníka. Stravná jednotka sa skladá sa z desiatej, obeda (polievka, hlavné jedlo, nápoj) a olovrantu. Okrem toho samozrejme zabezpečujeme celodenný pitný režim podávaním ovocných čajov, štiav či filtrovanej vody. Podporujeme podávanie bio ovocia a zeleniny.

 

Hygiena

V našej škôlke dbáme na pestovanie základných hygienických návykov detí a výchovu k primeranej sebaobsluhe. Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Naše sociálne zari adenia spĺňajú požiadavky príslušnej legislatívy a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

 

Bezpečnosť

Bezpečnosť detí je pre nás prvoradá, preto vedieme deti k predchádzaniu úrazom. Počas vychádzok a výletov oboznamujeme deti s pravidlami cestnej premávky. Interiér je vybavený certifikovaným nábytkom pre deti predškolského veku.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Zuzana Nohálová

 

e-mail: info@mini-club.sk

0904 417 990

Kde nás nájdete?

Zobrazit